Sunday, July 21, 2024


Czynniki chłodnicze 

Obecnie niezwykle trudno byłoby wyobrazić sobie codzienne życie bez klimatyzacji i chłodnictwa. Jest to więc zupełnie zrozumiałe, że poziom życia,…

By Copywriter , in Ciekawostki , at 24 maja, 2021

Obecnie niezwykle trudno byłoby wyobrazić sobie codzienne życie bez klimatyzacji i chłodnictwa. Jest to więc zupełnie zrozumiałe, że poziom życia, który obecnie prowadzimy, doprowadził do prężnego i dynamicznego rozwoju obu dziedzin. 

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że chłodzenie nie byłoby możliwe bez czynników chłodniczych. Czym jest w zasadzie ta substancja? Czynnik chłodniczy to nic innego jak ziębnicz wyposażony w  termodynamiczne właściwości. To właśnie on odpowiedzialny jest za wymianę ciepła w urządzeniach chłodniczych. Istotą działania jest tu oczywiście wrzenie powstające w wyniku działania niskiego ciśnienia i temperatury. W efekcie zaczyna być pobierane ciepło, które po jakimś czasie zostaje zwrócone z wykorzystaniem procesu skraplania – ten z kolei zachodzi przez zwiększone ciśnienie i wyższą temperaturę. Czynniki chłodnicze to nic innego, jak płyny, które stosowane są w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Szeroką gamę czynników chłodniczych znaleźć można na stronie internetowej.

Nie sposób nie wspomnieć również o tym, że stosowanie czynników chłodniczych regulowane jest na podstawie prawnej. Mowa tu o rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 r. dotyczącej substancji zubożających warstwę ozonową.

Od czego zależy wybór odpowiednich parametrów? Przede wszystkim od przeznaczenia i miejsca wykorzystania czynnika chłodniczego. Kluczowa jest tu również odporność na niskie temperatury, czy nietoksyczność lub niepalność.

Comments